YOMEDIA
UREKA

Bài tập 36.1 trang 87 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.1 trang 87 SBT Vật lý 10

Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C. Cho biết hộ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. Tăng xấp xỉ 3,6 mm.

B. Tăng xấp xỉ 1,2 mm.

C. Tăng xấp xỉ 4,8 mm.

D. Tăng xấp xỉ 3,3 mm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}\ell = {\ell _0}.\alpha {\rm{\Delta }}t\\ = {10.11.10^{ - 6}}.(40 - 10) = {3,3.10^{ - 3}}m = 3,3mm \end{array}\)

Vậy thanh dầm sẽ tăng thêm 3,3mm

- Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.1 trang 87 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON