YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.8 trang 88 SBT Vật lý 10

Bài tập 36.8 trang 88 SBT Vật lý 10

Một thanh nhôm và một thanh đồng ở 1000C có độ dài tương ứng là 100,24 mm và 200,34 mm được hàn ghép nối tiếp với nhau. Cho biết hệ số nở dài của nhôm là  24.10−6K−1 và của đồng là 17.10−6K−1. Xác định hệ số nở dài của thanh kim loại ghép này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi α là hệ số nở dài của thanh kim loại ghép. Độ dài của thanh này ở nhiệt độ t=1000C được tính theo công thức:

\(\ell = {\ell _0}(1 + \alpha t) \Rightarrow \alpha = \frac{{\ell - {\ell _0}}}{{{\ell _0}t}}\)

Với: \(\ell = {\ell _1} + {\ell _2} = 100,24 + 200,34 = 300,58mm\)

\({\ell _1} = {\ell _{01}}(1 + {\alpha _1}t)\) là độ dài của thanh kim loại ghép ở 00C, với ℓ01 và ℓ02 là độ dài tương ứng của thanh nhôm và thanh đồng ở 00C.

Vì \({\ell _1} = {\ell _{01}}(1 + {\alpha _1}t)\,\,\,và \,\,{\ell _2} = {\ell _{02}}(1 + {\alpha _2}t)\), nên ta có:

\(\begin{array}{l} + \,\,\,{\ell _{01}} = \frac{{{\ell _1}}}{{1 + {\alpha _1}t}}\\ = \frac{{100,24}}{{1 + {{24.10}^{ - 6}}.100}} = \frac{{100,24}}{{1,0024}} = 100mm\\ + \,\,\,{\ell _{02}} = \frac{{{\ell _2}}}{{1 + {\alpha _2}t}}\\ = \frac{{200,34}}{{1 + {{17.10}^{ - 6}}.100}} = \frac{{200,34}}{{1,0017}} = 200mm \end{array}\)

- Từ đó ta tìm được:

\(\alpha = \frac{{300,58 - (100 + 200)}}{{(100 + 200).100}} = {19,3.10^{ - 6}}{K^{ - 1}}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.8 trang 88 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON