YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 34 SGK Vật lý 10

Giải bài 11 tr 34 sách GK Lý lớp 10

Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Nhận định và phương pháp: 

Bài 11 là dạng bài tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điiểm ờ đầu cánh quạt.

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Sử dụng công thức: \(v = \omega R\) và \(\omega = 2\pi f \)

    • Thay số và tính toán kết quả 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 11 như sau:

Ta có: Tần số quạt máy quay

  •   f = 400 vòng / phút =  vòng/ s =  vòng/s 

  •   R = 0,8 m 

Vận tốc dài \(v = \omega R\) và \(\omega = 2\pi f \Rightarrow v = 2\pi f.R\)

\(\Rightarrow v = 2. 3,14.\frac{20}{3}= 41,866 rad/s\). 

\(\Rightarrow \omega \approx 41,87 rad/s\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 34 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON