YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 7 lớp 12 Listening - Bài nghe Economic Reforms


Bài học Unit 7 Lớp 12 Economic Reforms phần Listening giúp các em luyện nghe để tìm thông tin đáp án đúng

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 7 Lớp 12

Work in pairs. Discuss the question: "Do you think that drug-taking should be banned? Why/Why not?"

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: "Em có cho rằng việc sử dụng ma túy nên bị cấm không? Tại sao?")

Guide to answer

Dialogue 1

A. What do you think about drug-taking?

B. Drug-taking? A serious issue worth being banned.

A. Why do you say so?

B. I think you're joking. Drue-taking is, at present, a very dangerous matter interesting everyone in the world.

A. Is it that serious? People in some parts in the world such as Columbia. Afghanistan, Myanmar becomc rich or very rich by trading drug.

B. But don’t you know most people on this planet have been fighting against drug-taking or outlawing trading drug? Personally, people should get rid of drug- taking and impose very heavy sentence on anyone that uses or trades drug.

A. Why?

B. Because drug-taking brings about very bad effects on not only ihe pcrsom himself / herself but also the whole society and family. Anyone that uses or gets addicted to drug becomes lazy and loses all of his / her awareness of responsibility. A. And they neglect to work. To make it much worse, drug-takur's health gets worse and worse until the day his / her life comes to an end.

B. And it also influences on the country's economy and security.

A. So, in sum, we should definitely make drue-taking illegal and impose a prison sentence or, if possible, put to death those who trade or use drug.

B. I think it's the best solution.

Dialogue 2

S1: Should drug-taking be banned?

S2: Yes, because it brings the users many harm on  not only their physical but also mental health.

S1: Drug-taking is totally a social evil.

2. While You Listen Unit 7 Lớp 12

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to the interview and do the tasks that follow.

(Em sẽ nghe Tiến sĩ Brown - một chuyên gia dân số thế giới, nói về tình hình dân số thế giới. Hãy lắng nghe đoạn phỏng vấn và làm bài tập bên dưới.)

2.1. Unit 7 Lớp 12 Listening Task 1

Listen to the passage about the inhabitants of Tango Island and decide whether the statements are true (T) or false (F)

(Hãy nghe đoạn văn về cư dân đảo Tango rồi xác định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F))

1. Tango Island is in the South Atlantic. 

2. They found a drug. 

3. The drug made it difficult for the people to think in a reasonable way. 

4. The whole population stopped working because of the drug.

5. The Prime Minister warned the people many times on the radio about the drug.

6. The islanders took the Prime Minister's advice.

7. The Government introduced laws to make the drus illegal.

8. The Law couldn’t have any effect.

9. The Government exported the drug to another country.

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7 8 9
F F T T F F T T F

2.2. Unit 7 Lớp 12 Listening Task 2

Listen again and answer the questions

(Lắng nghe lại rồi trả lời những câu hỏi sau)

1. What did the people of Tango discover? (Những người dân ở đảo Tango khám phá ra điều gì?)

2. What did they do with the plant? (Họ đã làm gì với giống cây đó?)

3. What negative effects did the drug bring about? (Những ảnh hưởng tiêu cực mà thuốc phiện đã gây ra là gì?)

4. How many measures did the Government take and what were they? (Có bao nhiêu biện pháp mà Chính phủ thực hiện và đó là những biện pháp nào?)

5. What did the Government of Tango decide to do eventually? (Cuối cùng chính phủ Tango đã quyết định làm gì?)

Guide to answer

1. They discovered a plant which contained a powerful drug.

2. They grew it all over the island.

3. The negative effects the drug brought about wore :

  • the workers and farmers became lazy.
  • children did not want to go to school.
  • and the whole population began to run short of food.

4. They took three measures.

  • introducing a law to make it illegal,
  • putting the drua-takers inio prisons,
  • exporting drug to other countries.

5. Eventually the government decided to export the drug to other countries.

3. After You Listen Unit 7 Lớp 12

Work in groups. Discuss the question: "Do you think that the Government of Tango's decision to export the drug to other countries was a better solutions? Why/Why not?"

(Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận vấn đề sau: "Em có cho rằng quyết định xuất khẩu ma túy sang các nước khác của chính quyền Tango là giải quyết thỏa đáng không? Tại sao?")

Guide to answer

A. Do you think the decision of the Government of Tango to export drug to other countries was a better solution?

B. I don't think it’s a better solution.

C. I do have the same idea.

D. Why do you have that opinion? Trading drug is commonly considered the fastest way to make a bit: fortune. And if the people in a country became rich, their country will get powerful.

A. But it also brings about very bad effects, on the contrary. The Government cannot prevent their people from taking drug.

B. And as a result of it, most of their people get addicted to it.

C. And what makes it much worse is exporting drug also brines the same very bad effects to other countries’ population as to Tango islanders : disastrous effects of the drug addict: people’s health and the economy of the country are in ruins.

D. By reason of this, it’s very inhuman to export drug to any other country.

A. All governments should make drug exporting illegal.

4. Tapescript Listening Unit 7 Lớp 12

The inhabitants of Tango, a small island in the Atlantic Ocean, discovered a plant which contained a powerful drug. They grew the plant all over the island and they look the drug every day. This made it more difficult for them to think rationally - it stopped them worrying about the future and enabled them to forget all their problems. At the same time, it made it much easier for them lo relax and enjoy themselves. And because of the drug, the whole populaton of the island stopped working and spent all their time singing and dancing and looking at the sea.

Unfortunately this had very bad eflects on the country’s economy. The workers and farmers became lazy, the children did no want to go to school and the whole population began to run short of food. This, however, did not discourse people from taking the drug. The Prime Minister made speeches on the TV warning them about the drug, but nobody look any notice, and before long the economy of the country was in ruins. This forced the Government to take measures. They introduced a law to make the drug illegal. But that only made the situation worse. The law couldn’t prevent the people from taking drug. On the contrary, the fact that the drug was illegal encouraged people to lake it more. They put the drug-takers into prison. But this did not have any effect, there were not enough prisons for them. Eventually, the Government found a solution: they exported the drug to other countries. This saved the islanders from having to work more than one day a week, and allowed them to spend the rest of their time sitting in the sun without any care in the world.

Phần dịch bài nghe Unit 7 tiếng Anh 12

Cư dân của Tango, một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, tìm khám phá ra một giống cây có chứa chất kích thích mạnh. Họ đã trồng loại cây này ở khắp nơi trên đảo và sử dụng chúng mỗi ngày. Điều này đã gây khó khăn cho họ trong việc suy nghĩ tích cực-làm họ ngừng lo lắng cho tương lai và có thể làm cho họ quên đi hết tất cả mọi vấn đề phiền muộn. Cùng lúc đó, nó cũng làm cho họ giải trí và thư giãn dễ dàng hơn. Và cũng vì loại thuốc này mà tất cả cư dân trên đảo ngừng làm việc, dành toàn bộ thời gian của họ vào ca hát và nhảy múa, ngắm biển.

Không may hơn nữa điều này còn có tác động tiêu cực tới nền kinh tế ở đất nước này. Những công dân và nông dân trở nên lười biếng, trẻ em không muốn đi đến trường học và toàn bộ dân cư ở đây bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn họ ngừng sử dụng thuốc. Thủ tướng đã có bài phát biểu trên truyền hình cảnh báo họ về loại thuốc này nhưng không ai quan tâm đến thông báo trước sự lụi tàn của nền kinh tế đất nước. Điều đó đã buộc chính phủ phải đưa ra một số biện pháp. Họ giới thiệu một bộ luật làm thuốc phiện trở thành bất hợp pháp. Nhưng nó chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn. Đạo luật không thể ngăn cấm mọi người ngừng sử dụng thuốc phiện được. Trái lại, thực tế rằng thuốc phiện được mọi người sử dụng một cách bất hợp pháp càng ngày càng nhiều hơn. Chính phủ đã tống giam những người nghiện thuốc vào tù. Nhưng điều đó không có bất kỳ ảnh hưởng nào vì không có đủ nhà tù để chứa họ. Và cuối cùng, Chính phủ ở đây đã tìm ra một giải pháp: họ đã xuất khẩu thuốc sang các nước khác. Điều này đã cứu giúp cư dân trên đảo phải làm việc hơn một ngày trong một tuần, và cho phép cho người ta dành thời gian ngắm mặt trời mà không cần quan tâm đến thế giới.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 7 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 12 Listening.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Listening Unit 7 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 7 Economic Reforms chương trình Tiếng Anh lớp 12 về Cải cách kinh tế. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Listening này các em chuyển qua bài học mới  Unit 7 Economic Reforms - Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON