YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Economic Reforms

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 7 Economic Reforms nhằm củng cố và luyện tập về cách sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản. Hi vọng qua một số câu hỏi trắc nghiệm các em sẽ nắm vựng được nội dung bài học sâu sắc hơn. Chúc các em học tốt.

ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON