YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 32 trang 116 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 32 tr 116 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

(A) 6cm2

(B) \(\sqrt 3 c{m^2}\)

(C) \(\frac{{3\sqrt 3 }}{4}c{m^2}\)

(D) \(3\sqrt{3}cm^{2}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Bài 32 là bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức về diện tích tam giác, kết hợp với tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau đã học.

Tâm O của đường tròn nội tiếp tam giác đều cũng là giao điểm ba đường trung tuyến, ba đường cao...

Do đó:

\(AD=3OD=3(cm)\)

Trong tam giác đều, đường cao bằng cạnh nhân với \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

Do đó diện tích tam giác ABC là

\(S=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}.2\sqrt{3}.3=3\sqrt{3}(cm^{2})\) 

Ta chọn D

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 116 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON