YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 52 trang 165 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 52 tr 165 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho đường tròn \((I)\) nội tiếp tam giác \(ABC.\) Các tiếp điểm trên \(AC, AB\) theo thứ tự là \(D, E.\) Cho \(BC = a,\) \(AC = b,\) \(AB = c.\) Tính độ dài các đoạn tiếp tuyến \(AD, AE\) theo \(a, b, c.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

Lời giải chi tiết

Gọi \(F\) là tiếp điểm của đường tròn \((I)\) với \(BC.\)

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có:

\(AE = AD\)

\(   BE = BF\)

\( CD = CF\)

Mà: \(AE = AB – BE\)

\( AD = AC – CD\)

Nên: \(AE + AD = (AB –BE) + (AC – CD)\)

\(   = AB + AC – (BE + CD)\)

\(   = AB + AC – (BF + CF) \)

\( = AB + AC – BC\)

Suy ra: \(AE + AD = c + b – a\)

Hay:  \(AE = AD =\displaystyle {{c + b - a} \over 2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 165 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF