YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 60 trang 166 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 60 tr 166 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Cho tam giác \(ABC,\) đường tròn \((K)\) bằng tiếp góc trong góc \(A\) tiếp xúc với các tia \(AB\) và \(AC\) theo thứ tự tại \(E\) và \(F.\) Cho \(BC = a, AC = b, AB = c.\) Chứng minh rằng:

\(a)\) \(AE  = AF = \displaystyle{{a + b + c} \over 2}\)

\(b)\) \(BE  = \displaystyle{{a + b - c} \over 2};\)

\(c)\) \(CF = \displaystyle{{a + c - b} \over 2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng kiến thức: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì điểm đó cách đều hai tiếp điểm.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Gọi \(D\) là tiếp điểm của đường tròn \((K)\) với cạnh \(BC.\)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có:

\(BE = BD; CD = CF\)

Mà: \(AE = AB + BE\)

     \(AF = AC + CF\)

Suy ra:   \( AE + AF = AB + BE + AC + CF\)

\(   = AB + AC + (BD + DC)\)

 \( = AB + AC + BC = c + b + a\)

Mà \(AE = AF\) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Suy ra: \(\displaystyle {\rm{AE = AF = }}{{a + b + c} \over 2}\)

\(b)\) Ta có: \(BE = AE – AB \)\(= \displaystyle {{a + b + c} \over 2} - c = {{a + b - c} \over 2}\)

\(c)\) Ta có: \(CF = AF – AC \)\(= \displaystyle {{a + b + c} \over 2} - b = {{a + c - b} \over 2}.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 166 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF