ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đường tròn (D, E là các tiếp điểm). Qua I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt MD và ME theo thứ tự ở P và Q. Biết MD = 4cm, tính chu vi tam giác MPQ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có: MD = ME (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

PD = PI (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

QI = QE (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Chu vi tam giác APQ bằng:

MP + PQ + QM

= MP + PI + IQ + QM

= MP + PD + QM + QE

= MD + ME

= 2.MD

= 2.4 = 8 (cm)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 164 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoa Hong
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 167)

  Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Kẻ dây CD song song với AB. Chứng minh rằng BC = BD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  My Le
  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 167)

  Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt AC ở D. Đường thẳng đi qua O và song song với AC cắt AB ở E. Tứ giác ADOE là hình gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 166)

  Độ dài mỗi cạnh của tam giác đều ngoại tiếp đường tròn (O; r) bằng :

  (A) \(r\sqrt{3}\)                       (B) \(2r\sqrt{3}\)                      (C) \(4r\)                        (D) \(2r\)

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 63* (Sách bài tập - tập 1 - trang 166)

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC tại D. Chứng minh rằng :

                                  \(S_{ABC}=BD.DC\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 62* (Sách bài tập - tập 1 - trang 166)

  Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By (ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua một điểm M thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt Ax, By theo thứ tự ở C, D. Gọi N là giao điểm của AD và BC, H là giao điểm của MN và AB. Chứng minh rằng :

  a) \(MN\perp AB\)

  b) \(MN=NH\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1