YOMEDIA
ZUNIA12

Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai): \(16{x^2} - 10x + 1 = 0\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(16{x^2} - 10x + 1 = 0 \)

  \( \Delta ' = {\left( { - 5} \right)^2} - 16.1 = 25 - 16 \)\(\,= 9 > 0 \)

  \(\sqrt {\Delta '} = \sqrt 9 = 3 \)

  Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

  \(  \displaystyle {x_1} =\dfrac{-b' + \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\)\(\displaystyle = {{5 + 3} \over {16}} = {8 \over {16}} = 0,5 \) 

  \( \displaystyle {x_2} =\dfrac{-b' - \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\)\(\displaystyle = {{5 - 3} \over {16}} = {2 \over {16}} = {1 \over 8} \approx 0,13  \)

    bởi Bi do 19/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF