YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 8 tr 71 sách GK Toán 8 Tập 1

Hình thang ABCD (AB // CD) có \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^0,\)​. Tính các góc của hình thang.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^0\); \(\widehat{A}+\widehat{D } =180^0\)

Từ \(\widehat{A}-\widehat{D}=20^0\)

\(\Rightarrow \widehat{A} = 20^0 +\widehat{D}\)

Nên \(\widehat{A}+\widehat{D}= 20^0 +\)\(\widehat{D} +\)\(\widehat{D}=20^0 +\) \(2\widehat{D}= 180^0\)

⇒ \(2\widehat{D}=160^0\) ⇒ \(\widehat{D}= 80^0\)

Thay \(\widehat{D}= 80^0\) vào \(\widehat{A}= 20^0 +\) ta được \(\widehat{A}=20^0 + 80^0 = 100^0\)

Lại có \(180^0\)

nên  \(180^0\)

hay \(180^0\) ⇒  \(60^0\)

Do đó \(\widehat{B}=2\widehat{C}= 2.60^0\)    

⇒ \(\widehat{B}=120^0\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON