AMBIENT
UREKA

Bài tập 7 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 7 tr 71 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Hình 21 bài 7 trang 67 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x = 1800 – 800  = 1000

y = 1800 – 400  = 1400

Câu b:

x = 70(đồng vị)

y = 500 (so le trong)

Câu c:

x = 1800 – 900  = 900

y = 1800 – 650  = 1150

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF