Bài tập 7 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 7 tr 71 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.

Hình 21 bài 7 trang 67 SGK Toán lớp 8 Tập 1

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x = 1800 – 800  = 1000

y = 1800 – 400  = 1400

Câu b:

x = 70(đồng vị)

y = 500 (so le trong)

Câu c:

x = 1800 – 900  = 900

y = 1800 – 650  = 1150

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bình Nguyen

  Bài 44 (Sách bài tập - trang 85)

  Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AM. Qua O kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AB và AC. Gọi AA', BB', CC' là các đường vuông góc kẻ từ A, B, C đến đường thẳng d.

  Chứng minh rằng :

                       \(AA'=\dfrac{BB'+CC'}{2}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi
  Bài 43 (Sách bài tập - trang 85)

  Hình thang ABCD có AB // CD, AB = a, BC = b, CD = c, DA = d. Các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh A và D cắt nhau tại M, các đường phân giác của các góc ngoài đỉnh B và C cắt nhau tại N

  a) Chứng minh rằng MN // CD

  b) Tính độ dài MN theo a, b, c, d (a, b, c, d có cùng đơn vị đo)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 42 (Sách bài tập - trang 84)

  Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm của hai đường chéo bằng nửa hiệu hai đáy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 41 (Sách bài tập - trang 84)

  Chứng minh rằng đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm của hai đường chéo và đi qua trung điểm của cạnh bên thứ hai 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Bài 40 (Sách bài tập - trang 84)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD, CE. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, CE. 

  Chứng minh rằng :

               \(MI=IK=KN\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành
  Bài 39 (Sách bài tập - trang 84)

  Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC.

  Chứng minh rằng : 

                  \(AE=\dfrac{1}{2}EC\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Bài 38 (Sách bài tập - trang 84)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Bài 37 (Sách bài tập - trang 84)

  Cho hình thang ABCD (AB //CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14 cm. Tính độ dài MI, IK, KN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn