YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16 trang 81 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 16 tr 81 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bằng \(180^0.\)

+) Tổng ba góc trong một tam giác bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Giải sử hình thang \(ABCD\) có \(AB// CD\)

Suy ra \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Ta có: 

\(\displaystyle  {\widehat A_1} = {\widehat A_2} = {1 \over 2}\widehat A\) (vì AE là tia phân giác của góc A)

\( \displaystyle  {\widehat D_1} = {\widehat D_2} = {1 \over 2}\widehat D \) (vì DE là tia phân giác của góc D)

Suy ra:

\({\widehat A_1} + {\widehat D_1} = \displaystyle {1 \over 2}(\widehat A + \widehat D )\)\(=\displaystyle{1 \over 2}.180^0= {90^0}\)

Trong  \(∆ AED\) ta có :

\(\widehat {AED} + {\widehat A_1} + {\widehat D_1} = {180^0}\) (tổng ba góc trong tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {AED} = {180^0} - \left( {{{\widehat A}_1} + {{\widehat D}_1}} \right) \)\(= {180^0} - {90^0} = {90^0}\)

Vậy \(AE ⊥ DE\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 81 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF