YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 10 tr 71 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Hình 22 bài 10 trang 71 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Có tất cả 6 hình thang, đó là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 71 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON