YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 20 tr 82 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Chứng minh rằng tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức:

+) Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

+) Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Lời giải chi tiết

Giả sử hình thang \(ABCD\) có \(AB // CD\) và \(CD > AB\)

Từ \(B\) kẻ đường thẳng song song với \(AD\) cắt \(CD\) tại \(E.\)

Hình thang \(ABED\) có hai cạnh bên song song

Nên \(AB = ED\) và \(AD = BE\)

Ta có: \(CD− AB =CD – ED =EC \;\;\; (1)\)

Trong \(∆ BEC\) ta có:

\(BE + BC > EC\) ( bất đẳng thức tam giác)

Mà    \(BE = AD\)

Suy ra: \(AD+ BC > EC  \;\;\;  (2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: \(AD+BC > CD – AB\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF