YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 21 tr 82 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Trên hình 3 có bao nhiêu hình thang ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song.

Lời giải chi tiết

Trên hình vẽ có tất cả \(10\) hình thang: \(ABCD,\) \(ABEF,\) \(ABGH,\) \(ABIK,\) \(DCEF,\) \(DCGH,\) \(DCIK,\) \(FEGH,\) \(FEIK,\) \(HGIK.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF