AMBIENT
UREKA

Bài tập 76 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 76 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Ta có: EB = EA, FB = FA (gt)

nên EF là đường trung bình của ∆ABC.

Do đó EF // AC

HD = HA, GD = GC (gt)

nên HG là đường trung bình của ∆ADC.

Do đó HG // AC

Suy ra EF // HG       (1)

Chứng minh tương tự EH // FC    (2)

Từ (1) (2) ta được EFGH là hình bình hành.

Lại có EF // AC và BD ⊥ AC nên BD ⊥ EF

EH // BD và EF ⊥ BD nên EF ⊥ EH

nên  = 900

Hình bình hành EFGH có \(\widehat{E}=90^0\) nên là hình chữ nhật.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON