Bài tập 77 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 77 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 77:

 

Câu a:

Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

Câu b:

BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Ah'ss Min'ss

  Toán hình 9

  bởi Ah'ss Min'ss 24/08/2017

   

  1.Cho hình thang ABCD vuông góc tại A và D. Hai đường chéo vuông góc với nhau tại O. Biết AB= 2 căn 13, OA=6. Tính diện tích hình thang ABCD.

  2.Cho hình thoi ABCD. 2 đường chéo cắt nhau tại O. Khoảng cách từ O đến mỗi cạnh hình thoi là h. AC=m, BD=n. Chứng minh 1/m^2 + 1/n^2 = 1/4h^2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời