YOMEDIA

Bài tập 77 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 77 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 77:

 

Câu a:

Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

Câu b:

BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 77 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài 1 ) Hai đường chéo của hình thoi 6cm và 8 cm tính chu vi hình thoi .

  Bài 3) cho hình thang cân ABCD ( AB//CD) góc A = 45 dộ , gọi M ,N , P ,Q lần lượt là trung điểm của AB,BD,DC,DA

  a) chứng minh tứ giác MNPQ là hình vuông

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang
  Bài 11.3 (Sách bài tập - trang 98)

  Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Qua D kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB ở I. Qua D kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở K.

  a) Tứ giác AIDK là hình gì ?

  b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 11.2 (Sách bài tập - trang 97)

  Cho hình thang cân ABCD (AB https://hoc247.net/image/faq/data2/775362_.https://hoc247.net/image/faq/data2/775362_. CD). Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 11.1 (Sách bài tập - trang 97)

  Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng :

  (A) 25                  (B) 48                     (C) \(\sqrt{429}\)                            (D) Một đáp số khác

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang
  Bài 143 (Sách bài tập - trang 97)

  Dựng hình thoi ABCD, biết cạnh bằng 2cm, một đường chéo bằng 3cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai
  Bài 142* (Sách bài tập - trang 97)

  Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA. 

  Chứng minh rằng EFGH là hình thoi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An
  Bài 141 (Sách bài tập - trang 97)

  Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CEhttps://hoc247.net/image/faq/data2/775362_. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC.

  Chứng minh rằng IK vuông góc với MN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây
  Bài 140 (Sách bài tập - trang 97)

  Hình thoi ABCD có \(\widehat{A}=60^0\). Trên cạnh AD lấy điểm M, trên cạnh DC lấy điểm N sao cho AM = DN. Tam giác BMN là tam giác gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong
  Bài 139 (Sách bài tập - trang 97)

  Hình thoi ABCD có chu vi bằng 16, đường cao AH = 2cm. Tính các góc của hình thoi, biết \(\widehat{A}>\widehat{B}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc
  Bài 138 (Sách bài tập - trang 97)

  Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ O đến AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai
  Bài 137 (Sách bài tập - trang 97)

  Hình thoi ABCD có \(\widehat{A}=60^0\). Kẻ hai đường cao BE, BF. Tam giác BEF là tam giác gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA