YOMEDIA
NONE

Bài tập 78 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 78 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng ?

Hình 103 bài 78 trang 106 SGK Toán lớp 8 Tập 1     

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  

Các tứ giác \(IEKF, KGMH\) là hình thoi (gt)

\( \Rightarrow  KI\) là phân giác của \(\widehat {EKF}\), \(KM\) là phân giác của \(\widehat{HKG}\) (tính chất hình thoi)

Mà \(\widehat{EKF} = \widehat{HKG}\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow \) \(\widehat{K_{1}} = \widehat{K_{2}} = \widehat{K_{4}} = \widehat{K_{5}}\)

Do đó \(\widehat{K_{2}} +\widehat{K_{3}} + \widehat{K_{4}} = \widehat{K_{2}} + \widehat{K_{3}} + \widehat{K_{1}}\)\(\,={180^o}\)

Suy ra \(I, K, M\) thẳng hàng.

Chứng minh tương tự, các điểm \(I, K, M, N, O\) cùng nằm trên một đường thẳng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 78 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF