ADMICRO
UREKA

Bài tập 78 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 78 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng ?

Hình 103 bài 78 trang 106 SGK Toán lớp 8 Tập 1     

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  

Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi nên KI là phân giác góc EKF, KM là phân giác của góc GKH.

Mà  = 

Nên  =  =  = 

Do đó  + +  =  +  + =1800

Suy ra I, K, M thẳng hàng.

Chứng minh tương tự, các điểm I, K, M, N, O cùng nằm trên một đường thẳng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 78 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF