Lập Trình Đơn Giản

 • Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

  Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
  Mục tiêu của bài Máy tính và chương trình máy tính nhằm giúp các em biết được: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh, chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp, viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán, ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết chương trình,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

  Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
  Mục đích của nội dung bài học bài Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình nhằm giúp các em biết được: ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh; ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định; tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình;... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 61 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal

  Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal
  Nội dung của Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal dưới đây nhằm giúp các em bước đầu làm quen với môi trường lập trình Turbo Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bảng chọn và chọn lệnh; rèn luyện cho các em kĩ năng dịch, sửa lỗi và chạy chương trình;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  6 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

  Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
  Mục đích của bài Chương trình máy tính và dữ liệu nhằm giúp các em biết được: Khái niệm dữ liệu và kiểu dữ liệu, một số phép toán với kiểu dữ liệu số, các kí hiệu toán học sử dụng để kí hiệu các phép so sánh và sự giao tiếp giữa người và máy tính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 62 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán

  Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
  Nội dung của Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán dưới đây, các em sẽ làm bài tập thực hành về cách chuyển biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal, sử dụng phép toán DIV và MOD, tìm hiểu về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương trình,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 58 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

  Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
  Biến có phải là công cụ trong lập trình? Cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình như thế nào? Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bài Sử dụng biến trong chương trình dưới đây để tìm hiểu về nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 44 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến

  Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
  Nội dung của Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến dưới đây sẽ giúp các em thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến; kết hợp được giữa lệnh write(), writeln() với read(), readln() để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím; hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: kiểu số nguyên, kiểu số thực;.... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  7 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Câu lệnh điều kiện

  Bài 6: Câu lệnh điều kiện
  Nội dung bài học Bài 6: Câu lệnh điều kiện dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình; cú pháp, hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ trong Pascal;... Mời các em cùng theo dõi bài học.

  10 trắc nghiệm 87 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

  Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
  Nội dung bài học Bài 5: Từ bài toán đến chương trình dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm bài toán, thuật toán; các bước giải bài toán trên máy tính; cách xác định được Input, Output của một bài toán đơn giản;... Mời các em cùng theo bài học.

  6 trắc nghiệm 95 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If…Then

  Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If…Then
  Nội dung của Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If…Then dưới đây nhằm giúp các em luyện tập sử dụng câu lệnh If...then, rèn kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Câu lệnh lặp

  Bài 7: Câu lệnh lặp
  Nội dung của Bài 7: Câu lệnh lặp dưới đây sẽ giúp các em biết được nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình, hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for...do trong Pascal, viết đúng lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản, hiểu lệnh ghép trong Pascal,... Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu chi tiết.

  10 trắc nghiệm 106 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do

  Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do
  Nội dung của Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do dưới đây các em sẽ được thực hành về cách viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For..do, thực hành về sử dụng được câu lệnh ghép và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for...do. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 47 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

  Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
  Trong Bài 7: Câu lệnh lặp chúng ta đã làm quen với các hoạt động lặp và cách chỉ thị cho máy tính thực hiện các hoạt động lặp với số lần đã được xác định trước. Trong thực tế có nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại với số lần lần chưa được biết trước. Vậy để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các em cùng theo dõi Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 56 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do

  Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do
  Nội dung của Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do dưới đây sẽ giúp các em hiểu câu lệnh lặp while...do trong chương trình Turbo Pascal có sẵn; rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng biến; biết về vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Làm việc với dãy số

  Bài 9: Làm việc với dãy số
  Nội dung của Bài 9: Làm việc với dãy số dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm mảng một chiều; cách khai báo mảng, nhập, in, truy cập các phần tử của mảng; thuật toán tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất của một dãy số;... Mời các em cùng theo dõi bài học để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 118 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

  Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình
  Nội dung của Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình dưới đây các em sẽ làm bài tập thực hành khai báo và sử dụng các biến mảng; ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp if...then, for...do; củng cố kĩ năng đọc, hiểu và chỉnh sửa chương trình;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 88 hỏi đáp

  Xem chi tiết