YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 74 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 74 tr 106 sách GK Toán 8 Tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) \(6cm\)                    (B) \(\sqrt{41} cm\)                  (C) \(\sqrt{164} cm\)              (D) \(9cm\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét bài toán tổng quát:

ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai đường chéo.

Theo định lí Pitago ta có:

AB2 = OA2 +OB2 = (AC)2 + (BD)2

Suy ra AB = 

Do đó theo đề bài: AB = 

                               AB = 

⇒ Vậy (B) đúng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 74 trang 106 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON