YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 47 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 47 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau. 

a) Hãy viết biểu thức biểu thị

+ Số tiền lãi sau tháng thứ nhất

+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất

+ Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai

b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a=1,2) và sau 2 tháng tổng số tiền lãi là 48,288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bà An gửi vào tiết kiệm x đồng

Lãi suốt là a% một tháng nên số tiền lãi sau tháng thứ nhất a%.x đồng

Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất: x+a%.x=(1+a%)x đồng

Do đó vốn gửi tháng thứ hai là (1+a%)x đồng

Số tiền lãi của tháng thứ hai là: (1+a%)x.a% đồng

Tổng số tiền lãi sau cả 2 tháng là: a%x+(1+a%)x.a%=(2+a%).a%x

b) Vì sau hai tháng bà An lãi 48288 đồng với lãi suất 1,2% nên:

\(\begin{array}{l}
\left( {2 + 1,2\% } \right).1,2\% x = 48288\\
 \Leftrightarrow x = \frac{{48288}}{{2,012.0,012}}\\
 \Leftrightarrow x = 2000000
\end{array}\)

Vậy bà An đã gửi tiết kiệm 2000000 đồng

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON