AMBIENT

Bài 1: Một tổ làm chung trong 12h sẽ làm xong

bởi Huong Duong 25/08/2018

Bài 1: Một tổ làm chung trong 12h sẽ làm xong công việc. Họ làm chung với nhau 4h thì tổ 1 điều đi lamd công việc khác, tổ 2 làm phần việc còn lại trong 10h nữa thì xong. Tính thời gian tổ 2, tổ 1 làm một mình để hoàn thành công việc.

Bài 2: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48ph thì đầy bể.Trong một giờ, lượng nước vòi 1 chảy vào bể bằng 1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.2 lượng nước của vòi 2. hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu thì đầy bể?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1/ Gọi x(h) là thời gian tổ 1 làm một mình xong công việc

  y (h) là thời gian tổ 2 làm một mình xong công việc

  đk: x,y>12

  \(\dfrac{1}{x}\)( công việc) là phần công việc tổ 1 làm trong 1h

  \(\dfrac{1}{y}\) (công việc) là phần công việc tổ 2 làm trong 1h

  Vì cả 2 tổ cùng làm trong 1h được \(\dfrac{1}{12}\) công việc nên ta có phương trình:

  \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{12}\left(1\right)\)

  \(\dfrac{4}{x}\) (công việc) là phần công việc tổ 1 làm trong 4h

  \(\dfrac{14}{y}\) (công việc) là phần công việc tổ 2 làm trong 4h làm chung và 10h làm riêng

  Vì 2 tổ làm chung 4h sau đó tổ 2 làm một mình trong 10h nữa thì hoàn thành công việc nên ta có phương trình:

  \(\dfrac{4}{x}+\dfrac{14}{y}=1\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{12}\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{14}{y}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{4}{x}+\dfrac{4}{y}=\dfrac{1}{3}\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{14}{y}=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{10}{y}=\dfrac{2}{3}\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{14}{y}=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=15\\\dfrac{4}{x}+\dfrac{14}{15}=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=15\\x=60\end{matrix}\right.\) (tmđk)

  Vậy tổ 1 làm một mình xong công việc mất 60h

  tổ 2 làm một mình xong công việc mất 15h

  bởi Nguyễn Ngọc Hường 12/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>