YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 43 tr 31 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau

a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số

b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4

c) Nếu giữ nguyên tử và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bằng phân số 1/5

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là tử số của phân số cần tìm \(\left( {0 < x \le 9;x \in N} \right)\)

Vì hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4 nên mẫu só của phân số là \(x - 4\,\,\left( {x \ne 4} \right)\)

Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số thì mẫu số mới là: \(\,\overline {\left( {x - 4} \right)x} \)

Theo tính chất c ta có phương trình: 

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{{\overline {\left( {x - 4} \right)x} }} = \frac{1}{5}\\
 \Rightarrow 5{\rm{x}} = 10\left( {x - 4} \right) + x\\
 \Leftrightarrow 5{\rm{x}} = 10{\rm{x}} - 40 + x\\
 \Leftrightarrow 6{\rm{x}} = 40\\
 \Leftrightarrow x = \frac{{20}}{3}\,\,\left( L \right)
\end{array}\)

Vậy không tìm được phân số thỏa ycbt

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON