Tính quãng đường AB, biết xe máy đi với vận tốc 30 km/h khi lên dốc

bởi Nguyễn Lê Tín 28/09/2018

Đoạn đường giữa A và B gồm một số đoạn lên dốc, xuống dốc và nằm ngang. Một xe máy đi từ A đến B hết 4 giờ và đi từ B về A hết 6 giờ. Hãy tìm khoảng cách giữa A và B biết rằng xe máy đi với vận tốc 30 km/h khi lên dốc, đi với vận tốc 42 km/h khi xuống dốc và đi với 35 km/h khi đi đường bằng.

Câu trả lời (1)

 • Ta có : : Gọi x là đoạn lên dốc lúc đi y là đoạn xuống dốc lúc đi z là đoạn đường bằng lúc đi :
  Theo đề bài ta có :
  Lúc đi:
  147x+105y+126z=17640(1)

  Khi về do hướng đi ngược lại nên đoạn lên dốc và xuống dóc sẽ đổi cho nhau : x,y lần lượt là đoạn xuống dốc và đoạn lên  dốc . Ta có :
  105x+147y+126z=26460(2)
  Lấy (1)+(2) Ta rút gọn nên được : 
  x+y+z=175 km(đó chính là quảng đường AB 
  :))
  bởi Trần Hưng 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan