RANDOM
VIDEO

Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triêu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807 200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh  

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A \(\left( {0 < x < 4000000;x \in N} \right)\)

Số dân năm ngoái của tỉnh B: 4000000-x (người)

Số dân năm nay của tỉnh A: 1,011.x người

Số dân của tỉnh B năm nay: 1,012(4000000-x) người

Vì dân số tỉnh A năm nay hơn tỉnh B là 8072000 người nên ta có phương trình

\(\begin{array}{l}
1,011{\rm{x}} - 1,012\left( {4000000 - x} \right) = 807200\\
 \Leftrightarrow 1,011{\rm{x}} - 4048000 + 1,012{\rm{x}} = 807200\\
 \Leftrightarrow 2,023{\rm{x}} = 4855200\\
 \Leftrightarrow {\rm{x}} = 2400000
\end{array}\)

Vậy số dân của tỉnh A là 2400000 người

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)