YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2

Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triêu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807 200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là số dân năm ngoái của tỉnh A \(\left( {0 < x < 4000000;x \in N} \right)\)

Số dân năm ngoái của tỉnh B: 4000000-x (người)

Số dân năm nay của tỉnh A: 1,011.x người

Số dân của tỉnh B năm nay: 1,012(4000000-x) người

Vì dân số tỉnh A năm nay hơn tỉnh B là 8072000 người nên ta có phương trình

\(\begin{array}{l}
1,011{\rm{x}} - 1,012\left( {4000000 - x} \right) = 807200\\
 \Leftrightarrow 1,011{\rm{x}} - 4048000 + 1,012{\rm{x}} = 807200\\
 \Leftrightarrow 2,023{\rm{x}} = 4855200\\
 \Leftrightarrow {\rm{x}} = 2400000
\end{array}\)

Vậy số dân của tỉnh A là 2400000 người

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 32 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF