YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 40 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 40 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi x là số tuổi Phương hiện nay (x nguyên dương)

Vì hiện nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương nên tuổi mẹ hiện nay là 3x (tuổi)

Tuổi của Phương 13 năm sau: x+13 (tuổi)

Tuổi của mẹ 13 năm sau: 3x+13 (tuổi)

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
3{\rm{x}} + 13 = 2\left( {x + 13} \right)\\
 \Leftrightarrow 3{\rm{x}} + 13 = 2{\rm{x}} + 26\\
 \Leftrightarrow x = 13
\end{array}\)

Vậy hiện nay Phương 13 tuổi

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1