YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 42 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 42 tr 31 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi số ban đầu là x \(\left( {10 \le x \le 99;x \in N} \right)\)

Nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và 1 chữ số 2 vào bên phải thì ta được số mới là \(\overline {2{\rm{x}}2} \)

Vì x là số có hai chữ số nên \(\overline {2{\rm{x}}2} \) là số có bốn chữ số do đó ta tách như sau: \(\overline {2{\rm{x}}2}  = 2000 + 10{\rm{x}} + 2\)

Vì số mới lớn gấp 153 lần số ban đầu nên ta có phương trình

\(\begin{array}{l}
\overline {2{\rm{x}}2}  = 153{\rm{x}}\\
 \Leftrightarrow 2000 + 10{\rm{x}} + 2 = 153{\rm{x}}\\
 \Leftrightarrow 2002 = 143{\rm{x}}\\
 \Leftrightarrow x = 14
\end{array}\)

Vậy số tự nhiên cần tìm là 14

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON