YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 44 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 44 tr 31 sách GK Toán 8 Tập 2

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Điểm (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 0 0 2 * 10 12 7 6 4 1 N=*

trong đó có hai ô trống (thay bằng dấu *). Hãy điền số thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp là 6,06

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là tần số của điểm 4 (x nguyên dương)

Số học sinh của lớp là: \(2 + x + 10 + 12 + 7 + 6 + 4 + 1 = 42 + x\)

Vì điểm trung bình bằng 6,06 nên:

\(\frac{{2.3 + 4.x + 5.10 + 6.12 + 7.7 + 6.8 + 9.4 + 10.1}}{{42 + x}} = 6,06\)

Giỉa phương trình tìm được x=8 (thỏa)

Vậy ta có kết quả điền vào như sau:

Điểm (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 0 0 2 8 10 12 7 6 4 1 N=*
 

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 31 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON