AMBIENT
UREKA

Bài tập 46 trang 21 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 46 tr 21 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh:

a) \({73^2} - {27^2};\)

b) \({37^2} - {13^2};\)

c) \({2002^2} - {2^2};\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\({73^2}-{27^2}\; = \left( {73 + 27} \right)\left( {73-27} \right) = 100.46 = 4600\)

Câu b:

\({37^2} - {13^2} = \left( {37 + 13} \right)\left( {37-13} \right) = 50.25 = 100.12 = 1200\)

Câu c:

\({2002^2}-{2^{2\;}} = \left( {2002 + 2} \right)\left( {2002-2} \right) = 2004.2000 = 400800\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 21 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF