một khu vườn hcn có chiều dài gấp 3 lần

bởi Nguyễn Vân 25/08/2018

một khu vườn hcn có chiều dài gấp 3 lần chièu rộng. Nếu giảm chiều dài 4m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích khu vườn tăng thêm 28m2. tính kích thước ban đầu của khu vườn

Các p giúp mk ạ

Câu trả lời (1)

 • gọi chiều rộng ban đầu khu vườn là x (m) (x>0)

  chiều dài là 3x(m)

  diện tích ban đầu là 3x*x=3x^2(m^2)

  nếu giảm chiều dài 4m thì chiều dài là 3x-4(m)

  tăng chiều rộng 10m thì chiều rộng là x+10(m)

  diện tích mới là (3x-4)(x+10) (m^2)

  vì diện tích tăng 28m^2neen ta có phương trình:

  \(\left(3x-4\right)\left(x+10\right)-3x^2=28\\ \Leftrightarrow3x^2+26x-40-3x^2=28\\ \Leftrightarrow26x=40+28\\ \Leftrightarrow26x=68\Leftrightarrow x=\dfrac{68}{26}\approx2,6\left(m\right)\)

  chiều rộng ban đầu của khu vườn là 2,6(m) nên chiều dài là 3.2,6=7,8(m)

  bởi Huynh Ngo Ngoc Duy 16/01/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan