Một tập đoàn đánh cá dự định mỗi

bởi Chai Chai 14/06/2018

Một tập đoàn đánh cá dự định mỗi tuần đánh bắt 20 tấn cá,nhưng đã vượt mức 6 tấn mỗi tuần.Nên chẳng những hoàn thành sớm hơn 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn.Hỏi lượng cá cần đánh bắt theo dự định?

Câu trả lời (1)

 • gọi số tấn cá cần đánh bắt theo dự định là x ( x > 0 ) ( tấn )

  số tuần đánh cá theo dự định là \(\dfrac{x}{20}\) ( tuần )

  thực tế lượng cá đã đánh được là x + 10 ( tấn )

  thực tế mỗi tuần đánh được 20 + 6 = 26 ( tấn )

  số tuần đánh cá theo thực tế là \(\dfrac{x+10}{26}\) ( tuần )

  thực tế hoàn thành sớm hơn 1 tuần nên ta có phương trình

  \(\dfrac{x}{20}-\dfrac{x+10}{26}=1\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{13x}{260}-\dfrac{10\left(x+10\right)}{260}=\dfrac{260}{260}\)

  \(\Leftrightarrow13x-10x-100=260\)

  \(\Leftrightarrow3x=360\Leftrightarrow x=120\) ( t/m )

  vậy theo dự định đoàn cá phải đánh 120 tấn

  bởi Nguyễn Minh Quang 15/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan