YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 89 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 89 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên tố thì a cũng là số thực;

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 89

Câu a:

Đúng , vì .

Câu b:

Sai, vì còn các số vô tỉ cũng không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.

Câu c:

Đúng, vì 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 89 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON