ADMICRO

Bài tập 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 93 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x, biết:

a) \(3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;\)

b) \((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 93

Câu a:

 \(3,2 . x + (-1,2) . x +2,7 = -4,9;\)
\((3,2-1,2)x=-4,9-2,7\)
\(2.x=-7,6\)
 \(x=-3,8\).

Câu b:

\((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.\)
\((-5,6+2,9).x=-9.8+3,86\)
\(-2,7.x=-5,94\)
\(x=2,2\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • May May
  Bài 12.6* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Chứng minh rằng nếu số tự nhiên a không phải là số chính phương thì \(\sqrt{a}\) là số vô tỉ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 12.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Cho \(x>y>0\)

  Chứng minh rằng :

                             \(x^3>y^3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 12.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Tích của một số vô tỉ và một số hữu tỉ khác 0 là một số vô tỉ hay số hữu tỉ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Thương của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là một số vô tỉ  hay một số hữu tỉ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

  (A) Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ

  (B) Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ

  (C) Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ

  (D) Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • hi hi
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Điền dấu X vào ô trống thích hợp trong bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 129 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho 3 giá trị A, B, C trong đó chỉ có 1 giá trị đúng. Hãy chọn giá trị đúng ấy :

  a) \(X=\sqrt{144}\)

  A = 72                                B = 12                        C = -12

  b)  \(Y=\sqrt{25-9}\)

  A = 5 - 3                             B = 8                          C = 4

  c)  \(Z=\sqrt{4+36+81}\)

  A = 2 + 6 + 9                      B = \(\pm11\)                     C = 11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 128 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tính :

                   \(P=\dfrac{\left(81,624:4,8-4,505\right)^2+125.0,75}{\left\{\left[\left(0,44\right)^2:0,88+3,53\right]^2-\left(2,75\right)^2\right\}:0,52}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm \(x,y,z\) trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ :

  a) \(5.x=6,25\)                           \(5+x=6,25\)

  b) \(\dfrac{3}{4}.y=-2,25\)                     \(\dfrac{3}{4}+y=-2,25\)

  c) \(0,95.z=-18,05\)                \(0,95+z=-18,05\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA