RANDOM

Hỏi đáp về Số thực - Đại số 7

Trong quá trình học bài Toán 7 Bài 12 Số thực nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (85 câu):

 • Khôi Nguyên Cách đây 2 tháng

  D=lx^2-100l+2014

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Minh Nhật Nguyễn Cách đây 2 tháng

  Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,1234 … 2,12345 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Câu 2: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,(12345) … 2,12345 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,0(12345) … 2,(012345) là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … ) 2,(012345) … 2,(012345) là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  123456789. 250 … 41 152 263. 750 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Gợi ý: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

  Câu 6: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  247896 . 798 645 … 619 740 . 319 458

  A. > B. < C. = D. Không có

  Gợi ý: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

  Câu 7: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  24689. 768954 … 24688 . 768955 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

  Câu 8: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  24689. 768954 + 74260 … 24688 . 768955 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

  Câu 9: Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  24689. 768954 - 74266 … 24688 . 768955 là

  A. > B. < C. = D. Không có

  Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

  Câu 10: Số thích hợp để điền vào chỗ trống ( … )

  123456789 . 987654321 - … =123456788 . 987654322 là

  A. 123 456 783 B. 987 654 323 C. 864 197 533 D. Không có

  Gợi ý: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • NGUYỄN THÀNH ĐẠT Cách đây 3 tháng

  Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng hiệu các bình phương của số đó và viết số bởi hai chữ số của số đó nhưng theo thứ tự ngược lại là một số chính phương

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Nam Huy Cách đây 4 tháng

  1/1+3 + 1/3+5 + 1/5+7 + ...+ 1/(2x-1)(2x+1) = 49/99

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Học 24H Cách đây 4 tháng

  Giải giúp mk bài này với, mk cần gấp

  Tìm số nguyên dương x, y biết : 3x + 1 = (y + 1)2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hà Thị Lĩnh Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngụy Gia Linh Cách đây 6 tháng
  Tìm x biết : (5x -1 )(2x - 1/3 ) = 0

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duyên Ngô Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Sâu Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thảo Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đăng Nguyễn Khoa Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trâm Phạm Thùy Cách đây 7 tháng
  Mong mn giải giúp mik bài này nha:)

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vân Anh Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Sunny Cách đây 10 tháng
  Nhanh nha, giải giúp mình zới, thks cả nhà nhìu

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tiểu Nguyệt Nhi (A.R.M.Y) Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • jjjk Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • jjjk Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Trà Cách đây 11 tháng
  1. Tìm số nguyên tố m để m^2 8 là số nguyên tố 2. Tìm số nguyên n để 3n-1 chia hết cho 2n-4 3. Tìm x,y nguyên thỏa mãn: a. 2xy-x-y=10 b. 5x-3y=2xy-11

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (1)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • X' Ễ' Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trân Nè Cách đây 12 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 2 năm

  Tìm các số tự nhiên a,b,c thỏa mãn:2010a+2011b=2012c

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 2 năm

  |3-2x|-3=-(-3)

  Mình tính nó không ra các bạn giúp mình với nhé! Mình cảm ơn các bạn nhiều ạ.))))

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 2 năm

  mỗi số cho dưới đây thuộc tập hợp nào trong các tập hợp số N,Z,Q

  a) -17/31

  b)23

  c)0

  d)4,581

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 2 năm

  mọi người giú mình bài này nha mình cần gấp, thanks;))

  A= \(\dfrac{\sqrt{x} +8}{\sqrt{x} +3}\)

  a) Tìm x thuộc Q để A thuộc Z.

  b) TÍnh GTNN của B=\(\sqrt{x}\).A

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 2 năm

  Bài 88. Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

  a) Nếu a là số thực thì a là số ... hoặc số ...

  b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng ...


  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)