YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 95 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính giá trị biểu thức: 

\(A=-5,13:\left ( 5\frac{5}{28} -1\frac{8}{9}.1,25+1\frac{16}{63}\right );\)

\(B=\left ( 3\frac{1}{3} .1,9+19,5:4\frac{1}{3}\right ).\left ( \frac{62}{75} -\frac{4}{25}\right ).\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 95

\(A=-5,13:\left ( 5\frac{5}{28} -1\frac{8}{9}.1,25+1\frac{16}{63}\right )=-5,13:\left ( \frac{145}{28} -\frac{85}{36}+\frac{79}{63}\right )\)

\(B=\left ( 3\frac{1}{3} .1,9+19,5:4\frac{1}{3}\right ).\left ( \frac{62}{75} -\frac{4}{25}\right )\)\(=\left ( \frac{19}{3}+\frac{19,5.3}{13} \right ).\frac{50}{75}=\left ( \frac{19}{3}+\frac{58,5}{13} \right ).\frac{2}{3}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON