Bài tập 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 94 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hãy tìm các tập hợp:

a) \(\textbf{Q}\cap \textbf{I}\);

b) \(\textbf{R}\cap \textbf{I}.\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 94

Câu a:

 ;

Câu b:

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang
  Bài 124 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x+y=9,8\) và \(x=-3,1\)

  Không tính toán, hãy so sánh \(x,y\) và \(0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 123 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x-\left(-3,8\right)< y-\left(-3,8\right)\)

                   \(y-\left(+7,5\right)< z-\left(+7,5\right)\)

  Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 122 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x+\left(-4,5\right)< y+\left(-4,5\right)\)

                   \(y+\left(+6,8\right)< z+\left(+6,8\right)\)

  Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai
  Bài 121 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tính :

         \(M=\left(2\dfrac{1}{3}+3,5\right):\left(-4\dfrac{1}{6}+3\dfrac{1}{7}\right)+7,5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư
  Bài 120 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Tính bằng cách hợp lí :

  \(A=\left(-5,85\right)+\left\{\left[\left(+41,3\right)+\left(+5\right)\right]+\left(+0,85\right)\right\}\)

  \(B=\left(-87,5\right)+\left\{\left(+87,5\right)+\left[\left(+3,8\right)+\left(-0,8\right)\right]\right\}\)

  \(C=\left[\left(+9,8\right)+\left(-13\right)\right]+\left[\left(-5\right)+\left(+8,5\right)\right]\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Bài 119 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :

  \(-1,75;-2;0;5\dfrac{3}{6};\pi;\dfrac{22}{7};\sqrt{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 117 (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Điền các dấu \(\left(\in,\notin,\subset\right)\) thích hợp vào chỗ trống :

  \(-2........\mathbb{Q}\)                             \(1......\mathbb{R}\)                        \(\sqrt{2}......\text{I}\)

  \(-3\dfrac{1}{5}......\mathbb{Z}\)                       \(\sqrt{9}........\mathbb{N}\)               \(\mathbb{N}.......\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  số thực là gì?

  bởi Naru to 03/07/2018

  số thực là gì?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời