YOMEDIA

Bài tập 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 94 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Hãy tìm các tập hợp:

a) \(\textbf{Q}\cap \textbf{I}\);

b) \(\textbf{R}\cap \textbf{I}.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 94

Câu a:

 ;

Câu b:

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi
  Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 32)

  Điền dấu X vào ô trống thích hợp trong bảng sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 129 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho 3 giá trị A, B, C trong đó chỉ có 1 giá trị đúng. Hãy chọn giá trị đúng ấy :

  a) \(X=\sqrt{144}\)

  A = 72                                B = 12                        C = -12

  b)  \(Y=\sqrt{25-9}\)

  A = 5 - 3                             B = 8                          C = 4

  c)  \(Z=\sqrt{4+36+81}\)

  A = 2 + 6 + 9                      B = \(\pm11\)                     C = 11

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 128 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tính :

                   \(P=\dfrac{\left(81,624:4,8-4,505\right)^2+125.0,75}{\left\{\left[\left(0,44\right)^2:0,88+3,53\right]^2-\left(2,75\right)^2\right\}:0,52}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm \(x,y,z\) trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ :

  a) \(5.x=6,25\)                           \(5+x=6,25\)

  b) \(\dfrac{3}{4}.y=-2,25\)                     \(\dfrac{3}{4}+y=-2,25\)

  c) \(0,95.z=-18,05\)                \(0,95+z=-18,05\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 126 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm \(x\), biết rằng :

  a) \(3.\left(10.x\right)=111\)

  b) \(3.\left(10+x\right)=111\)

  c) \(3+\left(10.x\right)=111\)

  d) \(3+\left(10+x\right)=111\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh
  Bài 125 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x-y=-5\) và \(y=-6\)

  Không tính toán, hãy so sánh \(x,y\) và \(0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 124 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x+y=9,8\) và \(x=-3,1\)

  Không tính toán, hãy so sánh \(x,y\) và \(0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Bài 123 (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Biết rằng :

                    \(x-\left(-3,8\right)< y-\left(-3,8\right)\)

                   \(y-\left(+7,5\right)< z-\left(+7,5\right)\)

  Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA