ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 92 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 92 tr 45 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Sắp xếp các số thực:

-3,2; 1; ; 7,4; 0; -1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 92

 
 

Câu a:

 

Câu b:

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1