ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 44 trang 76 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 44 tr 76 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điểm M thuộc đường trung trực của AB

=> MA = MB (định lý thuận()

Vì MA = 5cm nên MB = 5cm

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 76 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1