ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 46 trang 76 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 46 tr 76 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì tam giác ABC cân tại A => AB = AC

=> A thuộc đường trung trực của BC

Vì tam giác DBC cân tại D => DB = DC

=> D thuộc đường trung trực của BC

Vì tam giác EBC cân tại E => EB = EC

=> E thuộc đường trung trực của BC

Do đó A, D, E cùng thuộc đường trung trực của BC

Vậy A, D, E thẳng hàng 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 76 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1