YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 18 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 18 tr 63 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau:;

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Có một tam giác mà ba cạnh là 2cm, 3cm, 4cm, vì trong bộ ba có cạnh lớn nhất nhỏ hơn tổng của hai cạnh kia: 4<2+3

* Cách vẽ: 

- Vẽ đoạn BC=4cm. Lấy B làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 3cm và lấy C làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm. Hai cung tròn này cắt nhau tại A và A'

Ta có tam giác ABC hoặc tam giác A'BC là tam giác phải vẽ

b) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 1cm, 2cm và 3,5cm vì trong bộ ba đó có cạnh lớn nhất lớn hơn tổng của hai cạnh kia: 3,5>1+2

- Vẽ đoạn BC=3,5. Lấy B làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm và lấy C làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 1cm. Hai cung tròn này không cắt nhau. Như vậy không có giao điểm A. Vậy không vẽ được tam giác ABC thỏa điều kiện trên

c) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 2,2cm, 3cm, 4cm vì trong bộ ba đó có một cạnh bằng tổng của hai cạnh kia: 4,2=2,2+2

- Vẽ đoạn thẳng BC=4,2cm. Lấy B làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 2,2cm và lấy C làm tâm vẽ cung tròn có bán kính 2cm. Hai cung tròn này tiếp xúc với nhau tại A trên đoạn thẳng BC. Khi đó 3 điểm B, A, C thẳng hàng

Vậy không vẽ được tam giác ABC thỏa điều kiện trên

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON