YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 15 tr 63 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong những trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế:

a) 2cm, 3cm, 6cm

b) 2cm, 4cm, 6cm

c) 3cm, 4cm, 6cm

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Không có một tam giác mà ba cạnh lần lượt là 2cm, 3cm, 6cm vì có cạnh lớn nhất lớn hơn tổng hai cạnh kia: 6>3+2

b) Không có tam giác nào mà ba cạnh là 2cm, 4cm, 6cm, vì có một cạnh bằng tổng hai cạnh kia, đó là: 6=4+2

c) Có một tam giác mà ba cạnh là 3cm, 4cm, 6cm vì cạnh lớn nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh kia: 6<4+3

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 63 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON