ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 13 tr 58 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 

Từ cột thứ 6 ta tính được hệ số a từ công thức y = .

a = 4.1,5 = 6.

Từ đó tính được các số còn lại.

Ta được bảng sau:

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1