Bài tập 13 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 13 tr 58 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

0,5

-1,2

 

 

4

6

y

 

 

3

-2

1,5

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Từ cột thứ 6 ta tính được hệ số a từ công thức y = .

a = 4.1,5 = 6.

Từ đó tính được các số còn lại.

Ta được bảng sau:

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 13 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và , x1 và x2  là hai giá trị của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2=-4, y1=-10 và 3x1-2y2=32. Tính x1 và y2

  • A. x1 = 16, y2 = 40
  • B. x1 = -40, y2 = -16
  • C. x1 = 16, y2 = -40
  • D. x1 = -16, y2 = -40

Được đề xuất cho bạn