YOMEDIA
UREKA

Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 12 tr 58 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diến y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x =6; y = 10.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Câu a:

x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = .

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 =  hay a = 15.8 = 120.

Câu b:

Biếu diến y theo x:

y = .

Câu c:

Khi x = 6 thì y =  = 20.

Khi x = 10thì y =  = 12.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF