Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 12 tr 58 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diến y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x =6; y = 10.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Câu a:

x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = .

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 =  hay a = 15.8 = 120.

Câu b:

Biếu diến y theo x:

y = .

Câu c:

Khi x = 6 thì y =  = 20.

Khi x = 10thì y =  = 12.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 12 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y, x1 và x2 là hai giá trị của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 4, x2=3 và y1+y2=14. Khi đó y2 = ?

  • A.  y2 = 5
  • B.  y2 = 7
  • C.  y2 = 8
  • D.  y2 = 6

Được đề xuất cho bạn