Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 12 tr 58 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Tìm hệ số tỉ lệ.

b) Hãy biểu diến y theo x.

c) Tính giá trị của y khi x =6; y = 10.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Câu a:

x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = .

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 =  hay a = 15.8 = 120.

Câu b:

Biếu diến y theo x:

y = .

Câu c:

Khi x = 6 thì y =  = 20.

Khi x = 10thì y =  = 12.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 58 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 12 trang 58 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y, x1 và x2 là hai giá trị của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 4, x2=3 và y1+y2=14. Khi đó y2 = ?

  • A.  y2 = 5
  • B.  y2 = 7
  • C.  y2 = 8
  • D.  y2 = 6
 • Nguyen Ngoc

  Chia số 36 thành bốn phần lần lượt tỉ lệ nghịch với 4,6,10 và 12

  HELP ME!! MAI MK ĐI HỌC RỒI!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Chia số 380 thành 3 phần tỷ lệ nghịch với 3 ; 4 và 12. Tìm 3 phần đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  tìm a,b,c biết 2a+3b+4c=-54

  a và b TLN với 5 và 3

  b và c TLT với 10 và 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Cho biết hai đại lượng x và y theo tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x=6\) thì \(y=-5\). Khi đó, biểu diễn y theo x ta được :

  (A) \(y=-\dfrac{30}{x}\)                  (B) \(y=-30x\)              (C) \(y=\dfrac{-5}{6x}\)            (D)  \(y=-\dfrac{5}{6}x\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 69)

  Tìm lỗi :

  Cho x tỉ lệ nghịch với y và y tỉ lệ nghịch với z. Hãy cho biết mối quan hệ giữa x và z. Hãy nhận xét hai lời giải sau đây của hai bạn.

  Bài giải của bạn Hùng :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{y}{a},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{z}{b},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\)  \(\Rightarrow x=\dfrac{z}{b}:a=\dfrac{z}{b.a},\left(b.a\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ nghịch với \(z\) theo hệ số tỉ lệ b.a

  Bài giải của bạn Hoa 

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{a}{y},\left(a\ne0\right)\\y=\dfrac{b}{z},\left(b\ne0\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x=\dfrac{a}{\dfrac{b}{z}}=\dfrac{a.z}{b}=\dfrac{a}{b}.z,\left(\dfrac{a}{b}\ne0\right)\)

  Vậy x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{a}{b}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn