YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 99 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 1 tr 99 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lời giải chi tiết

Hình a không phải là \(2\) góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

Hình b là \(2\) góc đối đỉnh vì cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.

Hình c không phải là hai góc đối đỉnh vì chúng không chung đỉnh.

Hình d là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.

Hình e không phải là hai góc đối đỉnh vì cạnh góc này không phải là tia đối của cạnh góc kia.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 99 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON