Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1 Hai góc đối đỉnh

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1 về Hai góc đối đỉnh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Hãy chọn phát biểu đúng:

   

 • Câu 2:

  Chọn câu trả lời đúng. Góc \(\widehat {xOy}\) đối đỉnh với góc \(\widehat {x'Oy'}\) khi:

 • Câu 3:

  Chọn câu phát biểu đúng

 • Câu 4:

  Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là:

 • Câu 5:

  Chọn câu trả lời sai. Hai đường thẳng xx' và bb' cắt nhau tạI O và \(\widehat {xOy} = {60^o}\). 

 • Câu 6:

  Hai góc đối đỉnh là hai góc có:

 • Câu 7:

  Hai góc đối đỉnh thì:

 • Câu 8:

  Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b thì: 

 • Câu 9:

  Khẳng định nào dưới đây là đúng 

 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

   

 • Câu 11:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

   

 • Câu 12:

  Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Một trong bốn góc đó bằng 600 . Tính ba góc còn lại của tam giác.

 • Câu 13:

  Cho góc MON. Vẽ góc DOE đối đỉnh với góc MON, sao cho tia ON là tia đối của tia OE. Khẳng định nào dưới đây là sai?

 • Câu 14:

  Cho hình vẽ sau. Hai đường thẳng DE và FG cắt nhau tại O. Biết \(\widehat {DOG} = {79^0}\). Hỏi góc nào có sô đo bằng với góc DOG

 • Câu 15:

  Ba đường thẳng IK, LM, NP cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với \(\widehat {{O_2}}\) là

Được đề xuất cho bạn