YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.4 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 1.4 tr 101 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Căn cứ số đo của các góc đã cho hãy tìm số đo của các góc còn lại có trong hình bs2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng số đo hai góc kề bù bằng \(180^o\).

Lời giải chi tiết

\(\widehat {FGH}\) và \(\widehat {HGx}\) là hai góc kề bù nên:

\(\widehat {HGx} = {180^o} - \widehat {FGH} = {180^o} - {45^o}\)\(\, = {135^o}\)

\(\widehat {tFz}\) và \(\widehat {tFH}\) là hai góc kề bù nên:

\(\widehat {tFH} = {180^o} - \widehat {tFz} = {180^o} - {60^o} \)\(\,= {120^o}\)

\(\widehat {nHG}\) và \(\widehat {FHG}\) là hai góc kề bù nên:

\(\widehat {FHG} = {180^o} - \widehat {nHG} = {180^o} - {105^o} \)\(\,= {75^o}\)

Ta có các cặp góc đối đỉnh bằng nhau là: 

\(\begin{array}{l}
\widehat {HFG} = \widehat {zFt} = {60^o};\\\widehat {xGy} = \widehat {HGF} = {45^o};\\
\widehat {mHF} = \widehat {nHG} = {105^o};\\\widehat {HFt} = \widehat {zFG} = {120^o};\\
\widehat {yGF} = \widehat {xGH} = {135^o};\\\widehat {GHF} = \widehat {nHm} = {75^o}.
\end{array}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF