YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 7 tr 100 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì theo tính chất hai góc đối đỉnh.

b) Sai vì hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh.

Hình vẽ:

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON