YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 1.2 tr 101 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Ba đường thẳng phân biệt \(xy, mn, zt\) cùng đi qua điểm \(O\) và tạo thành các góc \(\widehat {zOx} = {38^o},\,\widehat {tOm} = {71^o}\) (h.bs 1).

a) Đọc tên các cặp góc đối đỉnh có trong hình đó.

b) Cho biết số đo của các góc còn lại có trong hình đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

a) Các cặp góc đối đỉnh là: \(\widehat {xOz}\) và \(\widehat {tOy}\); \(\widehat {xOn}\) và \(\widehat {mOy}\); \(\widehat {zOn}\) và \(\widehat {tOm}\); \(\widehat {xOm}\) và \(\widehat {nOy}\); \(\widehat {xOt}\) và \(\widehat {zOy}\), \(\widehat {mOz}\) và \(\widehat {tOn}\); các góc bẹt như \(tOz, yOx, nOm\) có góc đối đỉnh là chính nó.

b) Từ các cặp góc đối đỉnh suy ra ngay:

\(\widehat {zOx} = \widehat {tOy} = 38^\circ ,\widehat {tOm} = \widehat {zOn} = 71^\circ \)

\(\widehat {tOz}\) là góc bẹt nên ta có:

\(\begin{array}{l}
\widehat {tOm} + \widehat {mOx} + \widehat {xOz} = {180^0}\\
\Rightarrow \widehat {xOm} = {180^0} - \left( {\widehat {tOm} + \widehat {xOz}} \right)
\end{array}\)

\(\Rightarrow  \widehat {xOm} = 180^\circ  - \left( {71^\circ  + 38^\circ } \right) = 71^\circ \)

Từ đó, \(\widehat {xOm} = \widehat {yOn} = 71^\circ \).

Các góc bẹt như \(tOz, yOx, nOm\) đều có số đo là \(180^\circ \)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON