YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 3 tr 100 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

a) Vẽ góc \(xAy\) có số đo bằng \(50^\circ \).

b) Vẽ góc \(x’Ay’\) đối đỉnh với góc \(xAy\).

c) Vẽ tia phân giác \(At\) của góc \(xAy.\)

d) Vẽ tia đối \(At’\) của tia \(At\). Vì sao tia \(At’\) là tia phân giác của góc \(x’Ay’\)?

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ \(\widehat {xAy} = 50^\circ \)

b) Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Tia Ay’ là tia đối của tia Ay.

Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy

c) Hình vẽ trên.

d) Vì \(\widehat {xAt}\) và \(\widehat {x'At'}\) là cặp góc đối đỉnh nên \(\widehat {xAt} = \widehat {x'At'}\)

\(\widehat {tAy} = \widehat {t'Ay'}\) suy ra \(\widehat {x'At'} = \widehat {t'Ay'}\)

Vậy At’ là tia phân giác của góc \(\widehat {x'Ay'}\)

e) Tên 5 cặp góc đối đỉnh là: \(\widehat {xAy}\) và \(\widehat {x'Ay'}\); \(\widehat {xAy'}\) và \(\widehat {yAx'}\); \(\widehat {xAt}\) và \(\widehat {x'At'}\);  \(\widehat {tAy}\) và \(\widehat {t'Ay'}\);  \(\widehat {tAy'}\) và \(\widehat {yAt'}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON